Tilstandsrapporter

Ved salg er det vigtigt at få udført en grundig og fyldestgørende tilstandsrapport i henhold til huseftersynsordningen.

En rapport som klart og tydeligt beskriver ejendommens evt. fejl og defekter overfor en potentiel køber.

Kun derved sikrer man sig at kunne ”sove roligt” når man har afleveret sin ejendom til en ny ejer, da man kun på denne måde slipper for de normale 10 års ansvars hæftelse.

Som følge af Sven Heiners fortsatte virke som kontrollant (teknisk revisor) indenfor Huseftersynsordningen, er det valgt ikke længere at være registreret som beskikket bygningssagkyndig. Der udarbejdes derfor ikke længere tilstandsrapporter, men udelukkende tekniske revisioner af beskikkede bygningssakyndiges arbejder, samt klagesagsbehandlinger for Disciplinær og Klagenævnet.

PÅ baggrund af en meget stor erfaring med udførelsen af retvisende tilstandsrapporter, tilbyder Heiner Bygningsrådgivning, at udføre købergennemgang inden man handler ejendom. Hvilket kan være med til at sikre man ikke køber katten i sækken. To sæt øjne ser nu engang mere en et.

Link til den offentlige informations hjemmeside: http://www.boligejer.dk/