PROFIL

Firmaet har mange strenge at spille på, men har i dag specialiseret sig inden for rådgivning i forbindelse med ejendomshandel, byggetilsyn, samt syn og skøn.

Endvidere har firmaet haft samarbejde med Dansk Energi Mangement A/S omkring udførelse af teknisk revision af tilstandsrapporter i forbindelse med Huseftersynsordningen på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen indtil udgangen af 2010.

Herefter er denne funktion overgået til Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, hvor Sven Heiner nu er tilknyttet og er i gang med den anden 4 årige kontraktperiode, som Teknisk revisor og Skønsmand ved klagesagsbehandling.

HUSK

Opførelse af nyt hus er en tillidssag mellem valgte entreprenører. Men kan ofte ende i et mareridt, når tilliden ikke indfries. Extern byggetilsyn fra start til slut giver større tryghed for at forventningerne også bliver indfriet.

Idé og planløsning som giver en total helhedsplan fra starten af din om- eller nybygning, er vejen til en bedre trivsel for hele din familie

Køb af ny ejendom er en beslutning som kan give store glæder – eller bekymringer ved mangelfuld rådgivning. En købergennemgang inden handlen indgås, giver større tryghed for at glæden ved den nye bolig vare ved.

Sven Heiner

Sven Heiner - Indehaver